dokter Hoogmartens Wouter

 Voorschriften ,Attesten en formulieren




Voorschriften kunnen telefonisch of via mail aangevraagd worden.


Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.