dokter Hoogmartens Wouter

 Voorschriften, attesten en formulieren
Voorschriften kunnen telefonisch of via mail aangevraagd worden.

De arts bekijkt je medisch dossier en oordeelt of een controle nodig is.


Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


Voor een sportattest moet je naar de raadpleging komen. Het kan nuttig zijn voordien de website www.sportkeuring.be te raadplegen en de vragenlijst daar al in te vullen.