dokter Hoogmartens Wouter

Raadplegingen

CORONA VIRUS NIEUWS VANAF 4 MEI WORDEN GEWONE RAADPLEGINGEN BIJ DE HUISARTS TERUG MOGELIJK alle raadplegingen gaan door na telefonisch contact 1/Omwille van uw veiligheid hanteren wij een strikte sche...

‣‣‣ Lees meer...

Huisbezoeken

Dokter aan huis...

‣‣‣ Lees meer...

GMD

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenissociale en administr...

‣‣‣ Lees meer...

De dokter spreken

Hallo met dokter ... U vindt het zelf  niet leuk als uw dokter voortdurend telefonisch gestoord wordt tijdens uw consultatie. Vandaar proberen we de telefoons tijdens de raadplegingen zo veel mo...

‣‣‣ Lees meer...

Attesten en formulieren

 Voorschriften ,Attesten en formulieren Voorschriften kunnen telefonisch of via mail aangevraagd worden.Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet...

‣‣‣ Lees meer...

De tarieven

Hoeveel is het? De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen. Erkende feestdagen: NieuwjaarsdagTweede paasdag 1 mei Hemelvaartsdag Tweede Pinksterdag21 juli15 augustus1 november11 novemberKers...

‣‣‣ Lees meer...

Wegwijs

Links, dan rechts en dan altijd rechtdoor... Huisarts dokter Hoogmartens WouterMarktplaats 308830 HoogledeT: 051 25 02 52 wouter.hoogmartens@telenet.be Op Google Maps ...

‣‣‣ Lees meer...

Wachtdiensten

Medische wachtdiensten ’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht. U kan deze bereiken via het centrale opr...

‣‣‣ Lees meer...

Privacy beleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Met deze privacy policy willen we u informeren over welke maatregelen wij hebben genomen om de bescherming van uw persoonlijke...

‣‣‣ Lees meer...